BLOG

Pobranie nagłówków z tabeli w bazie MySQL

15.03.2013 r.
20:01
Pobranie nagłówków z tabeli w bazie MySQL
Na pewno często zdarzało się Wam pisać zapytania do bazy danych, w których musieliście żmudnie przepisywać do zmiennych nagłówki tabel. Ten mały skrypcik ułatwia pracę i przyspiesza pisanie kodu.
/*Połączenie z bazą danych*/
$dbhost = 'localhost';   // host
$dblogin = 'root';    // login
$dbpass = '';      // hasło
// tutaj podajemy nazwę bazy danych
$dbselect = 'mlaskowski2';
// tutaj podajemy nazwę tabeli, z której chcemy wyciągnąć nagłówki
$dbtable = 'articles';
// połączenie z bazą danych
$sql_con = @mysql_connect($dbhost,$dblogin,$dbpass);
mysql_select_db($dbselect) or die("Błąd przy wyborze bazy danych");
mysql_query("SET CHARACTER SET UTF8");
mysql_query("SET NAMES 'latin2'");
$result = mysql_query("select * from $dbtable");
// zapytanie SELECT
$i = 0;
echo "Pobranie rekordów SELECT

"; echo 'while ($rek = mysql_fetch_array($sql)) {
'; while ($i < mysql_num_fields($result)) { $meta = mysql_fetch_field($result); echo '$'.$meta->name.' = $rek[\''.$meta->name.'\'];
'; $i++; } echo '}'; mysql_free_result($result); // aktualizacja tabeli UPDATE echo '

Aktualizacja tabeli UPDATE

'; echo "mysql_query(\"UPDATE `$dbtable` SET (
"; $result2 = mysql_query("select * from $dbtable"); $j = 0; while ($j < mysql_num_fields($result2)) { $meta2 = mysql_fetch_field($result2); echo '`'.$meta2->name.'` = \'$'.$meta2->name.'\',
'; $j++; } echo ")\");"; mysql_free_result($result2); // dodanie danych do tabeli INSERT echo '

Dodanie do tabeli INSERT

'; echo "mysql_query(\"INSERT INTO `$dbtable` VALUES ("; $result2 = mysql_query("select * from $dbtable"); $j = 0; while ($j < mysql_num_fields($result2)) { $meta2 = mysql_fetch_field($result2); echo '\'$'.$meta2->name.'\','; $j++; } echo ")\");"; mysql_free_result($result2);

Skrypt zapisujemy do pliku z rozszerzeniem PHP i uruchamiamy na naszym serwerze. Poniżej przykładowy rezultat działania:

Pobranie rekordów SELECT
while ($rek = mysql_fetch_array($sql)) {
$id_art = $rek['id_art'];
$tytul = $rek['tytul'];
$tresc = $rek['tresc'];
$foto1_small = $rek['foto1_small'];
$foto2_big = $rek['foto2_big'];
$id_kategoria = $rek['id_kategoria'];
$data = $rek['data'];
$godz = $rek['godz'];
$tagi = $rek['tagi'];
$czytane = $rek['czytane'];
}

Aktualizacja tabeli UPDATE
mysql_query("UPDATE `cms_blog` SET (
`id_art` = '$id_art',
`tytul` = '$tytul',
`tresc` = '$tresc',
`foto1_small` = '$foto1_small',
`foto2_big` = '$foto2_big',
`id_kategoria` = '$id_kategoria',
`data` = '$data',
`godz` = '$godz',
`tagi` = '$tagi',
`czytane` = '$czytane',
) WHERE `` = ''");

Dodanie do tabeli INSERT
mysql_query("INSERT INTO `cms_blog` VALUES
('$id_art','$tytul','$tresc','$foto1_small','$foto2_big','$id_kategoria','$data','$godz','$tagi','$czytane',)");

Tagi: mysql,tworzenie zapytań,php
Czytane: 161172 razy

comments powered by Disqus