PROGRAMOWANIE
Oferuję Państwu swoje usługi programisty w zakresie:
  • tworzenia aplikacji Windows (Visual Basic .NET)
  • tworzenia aplikacji internetowych (wykorzystanie języka PHP, JavaScript, AJAX)
  • tworzenia dynamicznych stron internetowych WEB 2.0
  • budowy, modernizacji, przenoszenie baz danych
  • instalacji i konfiguracji serwerów dedykowanych
  • zdalnej administracji i pomocy
  • opieki serwisowej wykonanych aplikacji
Więcej informacji znajduje się w zakładce Oferta. Każdy projekt ze względu na złożoność wielu czynników wyceniany będzie indywidulanie.